מיקום הפעילות: סוסיא העתיקה

סיור בעקבות המשנה והתלמוד


"לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, ולא שיח ולא מערה...אלא אם כן הרחיק מכתל חברו שלושה טפחים וסד בסיד" (בבא בתרא, פרק ב', משנה א')

"אין עושין חלל תחת רשות הרבים, בורות שיחין ומערות. רבי אלעזר מתיר, כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים" (בבא בתרא פרק ג', משנה ח')

המהלך בסוסיא העתיקה יוכל להבין מתוך האבנים, המערות, בורות המים והמקוואות את דברי התנאים והחכמים במשנה ובתלמוד. רק בסוסיא ניתן ללמוד מושגים המופיעים במשנה כ"עגולי הגת", "מערת הקבר", "בור סוד שאינו מאבד טיפה", "חוליית הבור", "חצר השותפין" ועוד. 
המבקר בסוסיא ילמד פרק מאלף דרך הרגליים והעיניים על תולדות עם ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ויבין כיצד המשנה היא השתקפות דרך החים של יהודי התקופה ואת הרלבנטיות של המשנה עד ימינו.

"המוכר את החצר, מכר בתים, בורות שיחין ומערות, אבל לא את המטלטלין..." (בבא בתרא פרק ד', משנה ד')

*ניתן להזמין סיורי עומק בעקבות תקופת המשנה והתלמוד. * ניתן לערוך סיומי מסכתות באתר העתיקות

לפרטים נוספים והזמנות טלפון: 1-599-5000-37 או לחץ כאן ליצרת קשר